English    
  首页 |  产品列表 | OEM搜索 |  热门产品 |  关于我们 |  公司服务 |  联系我们 |  展会展示 产品搜索:
 
 产品分类
大连道依茨
   BFM1013
   BFM2012
更多机型
   FL912
   FL913/BFL913C
   D914
   BFL413/513
   BFL1011
   BFM2011
  
   TCD 2012
  
   TCD2013
   BFM1015
   TCD 2015
   226B
  
  
  
适用 VOLVO
  
   D7D EC240B
   EC210
   EC 290B
   TAD 7220 VE
  
   TAD 750 VE
   B12,D12
   B7
  
  
道依茨法尔
  
  
  
  
汉格斯特
其他
  

北京敦福盛贸易有限公司

Tel:+86-10-80780766

Fax: +86-10-64124766

E-mail: info@denfosn.com

Web: www.denfosn.com    
    
     
    
 
首页 >> BFM2012

道依茨BFM1012 输油泵 OEM No:02112672 / 04503572

适用于道依茨 DEUTZ BFM1013 单体泵 OEM No: 02112706 BOSCH :0414750004

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012C 单体泵 BOSCH .0414750003 DEUTZ :02112707

适用于道依茨DEUTZ BF4M2012 缸盖总成OEM No: 0428 5994

道依茨 TCD4L2013 2V 预热塞 OEM NO: 0118 2264 / 0118 0898 / 0118 0131

适用于道依茨DEUTZ : BF4M2012 曲轴总成 OEM No: 04502837/04292803/04500510

适用于道依茨DEUTZ : BF4M2012 凸轮轴 OEM No: 04502761/04292902 / 04513676

适用于道依茨DEUTZ BF4M2012 缸盖衬垫 OEM NO:04289407/04289408/04289406

适用于道依茨 BFM2012输油泵 OEM No: 04282358 / 02113803 / 02113816 / 02113757 / 04288617 / 04258843 / 04503576

适用于道依茨DEUTZ BFM2012 水泵 OEM NO:02931855 / 02931988 / 02931830 / 02931831 / 02937437 / 02937454 / 04259546 A

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012C 高压油管 OEM NO 02111923

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012前盖(机油泵) OEM No:04258382 / 04502445

首页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 最后一页

电话:+86-10-80780766 传真: +86-10-64124766 Email:info@denfosn.com Web: www.denfosn.com

 Copyright by 北京敦福盛贸易有限公司.