English    
  首页 |  产品列表 | OEM搜索 |  热门产品 |  关于我们 |  公司服务 |  联系我们 |  展会展示 产品搜索:
 
 产品分类
大连道依茨
   BFM1013
   BFM2012
更多机型
   FL912
   FL913/BFL913C
   D914
   BFL413/513
   BFL1011
   BFM2011
  
   TCD 2012
  
   TCD2013
   BFM1015
   TCD 2015
   226B
  
  
  
  
  
适用 VOLVO
  
  
  
   D7D EC240B
   EC210
   EC 290B
   TAD 7220 VE
  
   TAD 750 VE
   B12,D12
   B7
  
  
道依茨法尔
  
  
  
  
汉格斯特
其他
  
  
  
三一重工
帕金斯
  
林德
JLG

北京敦福盛贸易有限公司

Tel:+86-10-80780766

Fax: +86-10-64124766

E-mail: info@denfosn.com

Web: www.denfosn.com    
    
     
    
 
首页 >> BFM2012

道依茨BFM1012 输油泵 OEM No:02112672 / 04503572

适用于道依茨 DEUTZ BFM1013 单体泵 OEM No: 02112706 BOSCH :0414750004

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012C 单体泵 BOSCH .0414750003 DEUTZ :02112707

适用于道依茨DEUTZ BF4M2012 缸盖总成OEM No: 0428 5994

道依茨 TCD4L2013 2V 预热塞 OEM NO: 0118 2264 / 0118 0898 / 0118 0131

适用于道依茨DEUTZ : BF4M2012 曲轴总成 OEM No: 04502837/04292803/04500510

适用于道依茨DEUTZ : BF4M2012 凸轮轴 OEM No: 04502761/04292902 / 04513676

适用于道依茨DEUTZ BF4M2012 缸盖衬垫 OEM NO:04289407/04289408/04289406

适用于道依茨 BFM2012输油泵 OEM No: 04282358 / 02113803 / 02113816 / 02113757 / 04288617 / 04258843 / 04503576

适用于道依茨DEUTZ BFM2012 水泵 OEM NO:02931855 / 02931988 / 02931830 / 02931831 / 02937437 / 02937454 / 04259546 A

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012C 高压油管 OEM NO 02111923

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012前盖(机油泵) OEM No:04258382 / 04502445

首页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 最后一页

电话:+86-10-80780766 传真: +86-10-64124766 Email:info@denfosn.com Web: www.denfosn.com

 Copyright by 北京敦福盛贸易有限公司.