English    
  首页 |  产品列表 | OEM搜索 |  热门产品 |  关于我们 |  公司服务 |  联系我们 |  展会展示 产品搜索:
 
 产品分类
大连道依茨
   BFM1013
   BFM2012
更多机型
   FL912
   FL913/BFL913C
   D914
   BFL413/513
   BFL1011
   BFM2011
  
   TCD 2012
  
   TCD2013
   BFM1015
   TCD 2015
   226B
  
  
  
适用 VOLVO
  
   D7D EC240B
   EC210
   EC 290B
   TAD 7220 VE
  
   TAD 750 VE
   B12,D12
   B7
  
  
道依茨法尔
  
  
  
  
汉格斯特
其他
  

北京敦福盛贸易有限公司

Tel:+86-10-80780766

Fax: +86-10-64124766

E-mail: info@denfosn.com

Web: www.denfosn.com    
    
     
    
 
首页 >> 热门产品

道依茨DEUTZ 发电机 OEM NO: 0118 2771 / 0118 2405

道依茨 TCD2013 4V 曲轴位置传感器 BOSCH :0 281 002 667

道依茨 温度传感器 OEM NO: 0117 3470

道依茨DEUTZ BF6M2013C 输油泵 OEM NO 04503574 / 02113814 / 02113801 / 02113755 / 02112560 / 02112674

高压泵

道依茨 TCD 2013 空压机 OEM NO: 0490 5010 / 0490 3630 / 0490 0976

适用于道依茨DEUTZ BFM2012 皮带涨紧轮OEM No: 04504262 / 04294490, 04285446, 04283663, 04258387,04288415

适用于道依茨DEUTZ BFM1013输油泵: 02112671/ 04503571/ 02113798

APPLY TO DEUTZ TCD6L2012 2V RAIL OEM NO: 04290940 / 04285988

APPLY TO DEUTZ BFM1013EC V-grooved Pulley OEM NO: 0425 6600

APPLY TO VOLVO D13F Injector VOLVO No: 21371673 DELPHI No. BEBE4D24002

APPLY TO DEUTZ TCD6L20122V V-RIBBED BELT 1507MM OEM NO: 0118 3380 / 0118 1768

道依茨 BFM2012 喷油嘴 OEM NO: 0211 3006 / 0211 3776 BOSCH NO: 0 433 175 387

道依茨 TCD 2013 主轴瓦 / 连杆瓦 OEM NO: 0293 1754 / 0293 1752

适用于道依茨 BFM1013 双头螺栓 04285657

适用于道依茨DEUTZ : BF4M2012 凸轮轴 OEM No: 04502761/04292902 / 04513676

APPLY TO VOLVO CONTROL UNIT OEM NO:60100002

道依茨 TCD 4L2013 4V / TCD 6L2013 4V 挺柱 OEM No:Z 0490 1840, 04901840, 0490 3647, 04903647, 0490 7831, 04907831, 0490 8627, 04908627, 0490 9191, 04909191

道依茨 DEUTZ 风扇总成 图号:04209193

道依茨DEUTZ TCD2012 发电机28V/80A OEM: 01183191/ 01182399 / 0118 3604

首页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 最后一页

电话:+86-10-80780766 传真: +86-10-64124766 Email:info@denfosn.com Web: www.denfosn.com

 Copyright by 北京敦福盛贸易有限公司.